Bestyrelser

Mit fokus i bestyrelsesarbejde er at skabe værdi og resultater. Det gælder både strategisk, økonomisk og på det menneskelige plan.

Jeg bidrager aktivt til at bestyrelsen som et hold skaber værdi gennem deres individuelle  kompetencer.

I bestyrelsesarbejdet gør jeg en forskel som aktiv sparringspartner for ejeren af virksomheden.

Sparring

Som iværksætter og virksomhedsejer kommer du ofte ud for særlige udfordringer, som opstart, afprøvning af forretningsmodellen, generationsskifte, salg af virksomheden.

Det er her jeg kan tilbyde sparring omkring strategi og videre udvikling.